Brak połączenia z Internetem.

Przeglądasz zapisaną kopię strony internetowej.

Połącz się z siecią, aby uzyskać pełną funkcjonalność.

Kalkulator - obliczanie skuteczności powiadomień push

Kalkulator

Prawidłowa wartość to liczba całkowita większa niż 0

Jest to wskaźnik odwiedzin Twojej strony przez NIE unikalnych użytkowników miesięcznie. Oznacza to, że zarówno jednorazowe, jak i wielokrotne wizyty z tego samego adresu IP są brane pod uwagę.

Dane dotyczące liczby miesięcznych odwiedzin można znaleźć w otwartych źródłach, na przykład na stronie www.similarweb.com

Na podstawie danych dotyczących liczby miesięcznych odwiedzin kalkulator Gravitec.net obliczy kluczowe wskaźniki wydajności dla kanału powiadomień push dla Twojej strony.

Średni współczynnik konwersji dla subskrypcji powiadomień push wynosi od 0,5% do 9,0% nieunikalnych dowiedzin strony.

Konwersja może wydawać się niska, ale jest to 0,5% - 9,0% lojalnych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na wysyłanie im powiadomień z strony. Powiadomienia push działają z tą lojalną publicznością.

Proszę wypełnić w celu uzyskania zniżki
Wprowadź adres URL swojej strony

Podaj adres swojej strony internetowej.

Jaki jest adres strony?

Może zacząć się od „www”. Następna jest nazwa strony (na przykład „google”, „gravitec” itp.). Po nazwie wskazuje się rozszerzenie strony, które wskazuje kraj lub typ strony. Na przykład, jeśli rozszerzenie „.pl” - dotyczy Polski, „.com” jest używane w stronach międzynarodowych i „.org” w przypadku stron niekomercyjnych. I tak dalej - dziesiątki różnych rozszerzeń, które wskazują na szczególną cechę strony.

Konsultanci Gravitec.net stworzą dla Ciebie szczegółową analizę oczekiwanego zwrotu z inwestycji w kampanię push.

W rezultacie pomoże to przewidzieć:

 • Rozwój bazy abonentów push;
 • Liczbę powiadomień, które możesz dostarczyć swoim subskrybentom podczas zbierania bazy;
 • Liczbę kliknięć Twojej strony przez wysyłane powiadomienia push;
 • Średni miesięczny wzrost frekwencji przy regularnych wysyłkach pocztowych itp.;
 • Średnią rentowność powiadomień push kanału, w oparciu o dane dotyczące konwersji zakupów i zysku na klienta.

Współczynnik konwersji dla subskrypcji powiadomień push zależy od implementacji zaleceń ekspertów Gravitec.net i prawidłowego zastosowania narzędzia w stronie.

Na przykład:

 • Konwersja zależy od protokołu strony internetowej, HTTP / HTTPS (konwersja subskrypcji na stronach https jest średnio 5-7 razy wyższa niż na stronach http);
 • Lojalność odbiorców jest ważna dla wzrostu konwersji (im większa lojalność odbiorców wobec treści strony, tym wyższy współczynnik konwersji subskrypcji na powiadomienia push);
 • Metoda subskrypcji znacząco wpływa na konwersję (najwyższą stawkę można uzyskać przy użyciu natywnej/ regularnej metody subskrypcji w przeglądarce).
Konwersja subskrypcji
HTTP
HTTPS
Minimalny
0,5%-1,0%
1,0%-3,0%
Normalny
1,0%-1,5%
3,0%-5,0%
Maksymalny
1,5 %-2,0%
5,0%-7,0%

Prawidłowa wartość to liczba całkowita większa niż 0

Częstotliwość powiadomień push do abonentów.

Wpływa to na lojalność odbiorców do powiadomień push, na wyniki poszczególnych wysyłek i ogólne wskaźniki wydajności tego narzędzia. Zależy to od przedmiotu powiadomień, a także od rynku, na którym działa firma.

W przypadku rzadkich, nieregularnych wysyłek skuteczność kanału push będzie minimalna. Wręcz przeciwnie, zbyt częste wysyłanie wiadomości może być sprowokowane wysokim procentem wypisania się.

Ważne jest określić optymalną częstotliwość, z jaką publiczność strony jest gotowa pozytywnie postrzegać Twoje biuletyny. Oczywiście nie należy zapominać, że temat i treść powiadomień push powinny zainteresować odbiorców.

Poprawna wartość to liczba od 0 do 100

CTR (z angielskiego Click-Through Rate - wskaźnik klikalności) - najważniejszy wskaźnik w marketingu internetowym. CTR jest definiowany jako stosunek liczby kliknięć w powiadomieniach push do całkowitej liczby powiadomień dostarczonych subskrybentom. CTR jest mierzony w procentach.

Wskaźnik zależy od właściwego wykorzystania kanału marketingowego do komunikacji. Zalecenia ekspertów Gravitec.net, oparte na statystycznych wnioskach dotyczących pracy z ponad 3500 stronami, mogą pomóc zwiększyć CTR dla zasobów internetowych.

Na CTR wpływa przede wszystkim:

 • Atrakcyjność powiadomień push (ikona, tytuł, użyteczna / interesująca / ważna treść itp.);
 • Dodatkowe interaktywne elementy „push” (duże zdjęcie - 360 x 240, a także jeden lub dwa przyciski, z których każdy może być powiązany z oddzielnym www linkiem);
 • ВCzas powiadomienia (czas, w którym powiadomienie push będzie wyświetlane na monitorze abonenta). Zwiększa prawdopodobieństwo, że subskrybent zobaczy powiadomienie i przejdzie do strony.

Pozostaw to pole puste lub wprowadź liczbę od 0 do 100

Współczynnik konwersji to odsetek użytkowników odwiedzających sklep (lub stronę), którzy dokonali zakupu lub innych ukierunkowanych działań, do całkowitej liczby użytkowników, którzy weszli na stronę za pomocą powiadomienia push.

Konwersja zakupów jest wskaźnikiem lojalności Twoich subskrybentów i wskaźnikiem komercyjnej skuteczności Twoich wysyłek. Zależy to głównie od aktualności i wartości Twojej propozycji dla subskrybentów.

Wybór odpowiednich opcji dla wysyłek push może znacznie zwiększyć skuteczność kampanii marketingowych.

Pozostaw pole puste lub wprowadź wartość większą niż 0

Parametr pozwala obliczyć dodatkowy zysk, który można uzyskać dzięki prawidłowemu użyciu usługi.

Powiadomienia push są skutecznym narzędziem sprzedaży Cross-sell i Up-sell.

Korzystając z funkcjonalnego interfejsu API REST, możesz:

 • Podzielić swoją bazę danych i wysylac tylko odpowiednie oferty do subskrybentów;
 • Skonfigurować wysyłanie wiadomości push dla pewnego wydarzenia lub działania subskrybenta na stronie (na przykład po dokonaniu zakupu - zaoferuj osobisty rabat na następny zakup itp.);
 • Wyslać osobiste powiadomienie push do subskrybenta, zachęcając go w ten sposób do wykonania ukierunkowanej akcji itp.