Zasady i warunki promocji

Definicje

Depozyt – kwota, która pozostaje na koncie osobistym klienta serwisu Gravitec.net po odpisaniu wszystkich bieżących płatności zgodnie z taryfą klienta.

Depozyt promocyjny – depozyt wpłacony w ramach promocji „Nowy Rok 2020” zgodnie z warunkami akcji w określonych terminach i w określonej wielkości.

Zniżka – upust na dowolny pakiet taryfowy usługi Gravitec.net, ważny w momencie aktywacji akcji promocyjnej.

Zniżka promocyjna – rabat otrzymany przez klienta w ramach promocji „Nowy Rok 2020” zgodnie z warunkami akcji w określonym czasie i w określonej wysokości.

 1. Czas trwania promocji: 25 grudnia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r.
 2. Skorzystać z promocji może każdy użytkownik usługi Gravitec.net, zarejestrowany w serwisie.
 3. Zniżka promocyjna może się łączyć z innymi zniżkami dla klienta.
 4. Ogólna zniżka dla każdego klienta: „Zniżka promocyjna” + „Zniżka” nie może przekroczyć 50% standardowej taryfy usługi Gravitec.net.
 5. Warunki promocji:
  1. Data aktywacji akcji promocyjnej – do 31 stycznia 2020 r. Okres, w którym każdy zarejestrowany użytkownik usługi Gravitec.net może zostać uczestnikiem promocji.
  2. Stworzenie depozytu promocyjnego zgodnie z warunkami promocji:
   1. W akcji promocyjnej biorą udział depozyty o minimalnej wysokości równej trzymiesięcznym płatnościom;
   2. Depozyt promocyjny może mieć dowolną wysokość, ograniczenie dotyczy tylko minimalnej kwoty depozytu;
   3. Miesięczna opłata, przyjęta jako podstawa do obliczenia depozytu promocyjnego, jest równa kwocie figurującej na ostatniej fakturze na koncie osobistym użytkownika. Przejdź do konta osobistego w Gravitec.net (lub zarejestruj się, jeśli jeszcze nie masz konta). W sekcji „Płatności” sprawdź kwotę ostatniej opłaty. Jeśli nigdy nie dokonałeś płatności (lub korzystasz z taryfy „Bezpłatna”), płatność miesięczna wynosi „0”;
   4. Jeśli ostatnia miesięczna płatność wynosi „0”, za wpłatę na depozyt dowolnej kwoty otrzymasz maksymalną zniżkę w wysokości 30%.
   5. Depozyt promocyjny można założyć tylko poprzez jedną płatność, nie można jej podzielić na kilka części;
   6. Jeśli podczas aktywacji akcji promocyjnej dokonano kilku depozytów spełniających warunki akcji, wówczas za depozyt promocyjny uważany jest depozyt maksymalny;

Zasady promocji

 1. Pierwsza część zniżki promocyjnej, do 30%, zależy od wysokości depozytu promocyjnego i jest ważna tylko w ramach depozytu promocyjnego. Oznacza to, że jeśli zdeponowałeś 1000 USD na swoim koncie i otrzymałeś maksymalną zniżkę w wysokości 50%, wówczas rabat ten będzie miał zastosowanie do wszystkich Twoich płatności, które w sumie nie przekraczają Twojego depozytu promocyjnego w wysokości 1000 USD. Po wyczerpaniu depozytu promocyjnego zniżka promocyjna zostaje anulowana, a klient nadal będzie korzystał z usługi na standardowych warunkach;
  1. Zniżka odpowiada depozytowi promocyjnemu, którego wysokość odpowiada jednemu z następujących parametrów
   1. 3 i więcej miesięcznych płatności – zniżka 10%
   2. 6 i więcej miesięcznych płatności – zniżka 20%
   3. 12 i więcej miesięcznych płatności – zniżka 30%
  1. Wysokość depozytu może być dowolna, ale musi spełniać warunki wielokrotności dla aktywacji odpowiedniej zniżki. Na przykład: miesięczna płatność wynosi 100 USD. Deponujesz 750 USD, co spełnia kryterium „6 lub więcej” i otrzymujesz 20% zniżki od kwoty 750 USD. Możesz wykorzystać tę kwotę w ciągu całego roku 2020. 
 1. Drugą część zniżki promocyjnej, do 20%, można dodatkowo uzyskać za aktywne korzystanie z funkcji automatyzacji (sekcja „Automatyzacja” na koncie osobistym użytkownika).
  1. Zniżkę oblicza się co miesiąc. Oznacza to, że uczestnik akcji może włączyć / wyłączyć różne automatyzacje i zmienić swoją zniżkę.
  2. Warunkiem obliczenia zniżki dla każdej konkretnej automatyzacji jest jej wykorzystanie przez cały miesiąc sprawozdawczy. Oznacza to, że określona automatyzacja może być nieaktywna przez nie więcej niż 5 (pięć) dni w miesiącu sprawozdawczym. W przeciwnym razie zniżka nie zostanie przyznana.
  3. Zniżka na automatyzację jest naliczana co miesiąc na podstawie wyników korzystania z odpowiednich funkcji, a mianowicie:
   1. Łańcuszka powiadomień: + 3%. Warunek: co najmniej jeden aktywny łańcuszek, składający się z co najmniej 3. 
   2. Automatyzacja RSS: +11%. Warunek: wysyłanie minimum 3 powiadomień push na dobę 
   3. Push przegląd: +3%. Warunek: wysyłanie co najmniej 3 przeglądów miesięcznie.
   4. Dzwonek: +3% (po 1% za każdą funkcję):
 • +1%. Warunek: aktywna funkcja „Odblokowanie subskrypcji”; 
 • +1%. Warunek: aktywna funkcja „Historia”;
 • +1%. Warunek: aktywna funkcja „Ustawienia zainteresowań”.
  1. Zniżka na automatyzację obowiązuje tylko w ramach depozytu promocyjnego.
  2. Aktywacja akcji promocyjnej następuje automatycznie po dokonaniu wpłaty depozytu promocyjnego. Mianowicie:
   1. w ciągu 24 godzin po zaliczeniu wpłaty na Twoje konto otrzymasz e-mail potwierdzający aktywację promocji i Twoje indywidualne warunki;
   2. w ciągu 24 godzin po zaliczeniu wpłaty na Twoje konto zniżka będzie uznana za promocyjną.
  1. Dezaktywacja promocji.
   1. następuje automatycznie po wyczerpaniu depozytu;
   2. następuje automatycznie o 23:59 31 grudnia 2020 r.