Dosłownie w najbliższym czasie zostanie uruchomiona nowa wersja Google dla przeglądarki Chrome 80. Programiści Google wprowadzają opcję Quiet UI, czyli „cichy tryb wyświetlania powiadomień” w celu bardziej świadomego korzystania z technologii push przez witryny. Zmiany mają na celu poprawę komfortu korzystania z witryn aby subskrypcja powiadomień push była bardziej kontrolowana i uzasadniona.

Innowacja ma swoje mocne i słabe strony. W tym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje dla właścicieli stron internetowych i klientów usługi Gravitec.net dotyczące prawidłowego korzystania z kanału push w nowych warunkach. Dowiesz się, jak przygotować się na zmianę i korzystać z technologii push dla maksymalnej wydajności biznesowej.

Co to jest Quiet UI – 3 podstawowe zasady

 • Przeglądarka automatycznie zablokuje okno usługi subskrypcji dla tych użytkowników, którzy stale odrzucają prośbę wysyłania powiadomień z różnych stron.
 • W przeglądarce Chrome 80 okno usługi przeglądarki zostanie zablokowane w przypadku stron z wysokim odsetkiem rezygnacji z otrzymywania powiadomień (jeśli liczba odrzuceń jest znacznie większa niż liczba zgody na otrzymywanie wysyłek).
 • Użytkownicy będą mogli ręcznie włączyć lub wyłączyć tryb Quiet UI w ustawieniach przeglądarki.

Według naszych szacunków w „trybie cichym» znajdzie się wiele witryn. Średnio nieco ponad 10% odwiedzających wyraża zgodę na otrzymanie wysyłek przy pierwszej wizycie na stronie. Według standardów kanału marketingowego – jest to dużo. Ale dla Google ta liczba osób, chętnych do otrzymywania wysyłki, może być „niewystarczająca”.

Głównym celem opracowania Quiet UI było przeprowadzenie zmian dla bardziej świadomych subskrypcji. Często użytkownik automatycznie umieszcza „znacznik wyboru”, wyrażając natychmiastową zgodę na otrzymywanie newsletterów. Z jednej strony prowadzi to do szybkiego wzrostu bazy abonentów. Ale z drugiej – otrzymujemy bazę użytkowników, w której nie każdy jest zainteresowany otrzymywaniem powiadomień, nie jest skłonny do skorzystania z linku w nich aby przejść na stronę i przeczytać zaproponowany artykuł, zostawić komentarz czy też wykonać inną akcję.

Nasi programiści stworzyli system, który pomaga współistnieć z Quiet UI, nadal budować bazę aktywnych subskrybentów i przy tym zwiększać wydajność wysyłek (na przykład wskaźników CTR).

Innowacje Google Chrome 80 и wysyłki push od Gravitec.net

Byliśmy przygotowani na te zmiany, zawczasu oceniliśmy różne scenariusze działania technologii w nowych warunkach i oferujemy dla naszych klientów najbardziej skuteczne rozwiązania.

Biorąc pod uwagę ryzyko zablokowania natywnego okna usługi przeglądarki z powodów opisanych powyżej, zespół serwisowy Gravitec.net zaleca zainstalowanie niestandardowego (kastomizowanego) widżetu subskrypcji.

Od dnia wprowadzenia nowych wymagań Google Chrome 80 przenosimy wszystkich naszych klientów do systemu subskrypcji za pomocą 2 kliknięć. Abonent dokonuje pierwszego kliknięcia w dostosowanym kastomizowanym oknie, a drugiego – w natywnym oknie przeglądarki.

Co to jest I jak działa?

Kastomizowane, czyli personalizowane okno subskrypcji – to widżet, który jest instalowany na stronie w celu stworzenia unikalnej oferty subskrypcji powiadomień push.  Zainstalowanie takiego widżetu zakłada, że subskrypcja zostanie dokonana za pomocą dwóch kliknięć.

Wyjaśnijmy to bardziej szczegółowo

Jeśli witryna ma własny widżet subskrypcji, odwiedzający może w dogodnym dla siebie momencie zażądać wysłania powiadomień. Po kliknięciu takiego widżetu pojawi się natywne okno przeglądarki.

Aby potwierdzić subskrypcję, użytkownik musi kliknąć przycisk „Zezwól” po raz drugi.

Dlaczego w nowych warunkach takie podejście jest najbardziej optymalne?

Kliknięcie kastomizowanego widżetu – jest takim samym wyzwalaczem wyświetlania okna usługi subskrypcji, jak i przeglądanie dwóch lub więcej stron w witrynie lub składanie zamówienia. Ale po pierwsze, jest to bardzo ukierunkowane działanie użytkownika z konkretną prośbą o newsletter. Po drugie, wyświetlanie okna usługi po kliknięciu widżetu subskrypcji spełnia wymagania Google w celu poprawy komfortu użytkowania. Jest to najwygodniejszy format dla użytkownika, ponieważ odbiorca sam inicjuje kontakt, a okno usługi przeglądarki pojawia się dopiero wtedy, gdy on jest gotów do subskrypcji.

Zalety nowego podejścia i prognozy

Co się zmieni?

 • Tempo wzrostu bazy abonentów powiadomień push spadnie, jednak baza stanie się bardziej przyjazna. Oznacza to, że będzie się składać z zainteresowanych, lojalnych odbiorców, którzy celowo subskrybują wysyłki z konkretnej strony internetowej.
 • Pomimo ilościowej redukcji bazy subskrybentów, procent rezygnacji z subskrypcji również się zmniejszy. Oznacza to, że odbiorcy wysyłek będą bardziej stabilni.
 • Spadek tempa wzrostu bazy korzystnie wpłynie na wysokość wydatków na usługi serwisu push (cena bowiem zależy od liczby abonentów w bazie danych). Zatem pomimo zmniejszenia całkowitej liczby subskrybentów rdzeń zainteresowanych odbiorców pozostanie niezmienny, a koszty wysyłek zmiejszą się.
 • Ze „świadomą” subskrypcją, zgodnie z naszymi prognozami, CTR dla kampanii push wzrośnie 2-2,5 razy. Taką tendencję obserwowaliśmy przy ukierunkowanych wysyłkach według zainteresowań  subskrybentów (tagi). W przypadku wysyłek do ogólnej lojalnej publiczności, wysoki CTR (klikalność) jest zapewniony przez komunikację z niewątpliwie zainteresowanymi odbiorcami. A to oznacza, że wzrośnie nie tylko ogólny CTR, ale poprawi się także „jakość” przejść. Zainteresowany subskrybent po kliknięciu powiadomienia najprawdopodobniej przejrzy stronę, a nie zamknie ją natychmiast po przejściu. W związku z tym wskaźniki jakości strony polepszą się (na przykład zmniejszy się odsetek odrzuceń).
TIP
Należy pamiętać, że już wkrótce uruchomimy aktualizację automatyzacji za pośrednictwem kanału RSS z nową możliwością segmentowania bazy danych według tagów. Wcześniej ta opcja była dostępna tylko dla wysyłek w trybie ręcznym.

Jak zmieni się subskrypcja push – realny przykład

Aby zobaczyć, jak faktycznie działa subskrypcja powiadomień push dwoma kliknięciami, przedstawiamy kejs naszego klienta. Ta strona internetowa (mediów) wykorzystała oba podejścia w swojej strategii, dotyczącej subskrypcji: jednym i dwoma kliknięciami.

Początkowo klient używał na swojej stronie kastomizowanego widżetu subskrypcji. Następnie przeszedł do natywnego okna subskrypcji. Ale według statystyk znów wrócił do subskrypcji dwoma kliknięciami za pośrednictwem spersonizowanego widżetu.

Pierwszy wykres pokazuje stopniowy wzrost bazy subskrybentów, a także zmiany współczynnika klikalności CTR. Następnie zauważalny jest gwałtowny wzrost liczby subskrybentów (pomarańczowa krzywa na pierwszym wykresie), po przejściu do okna subskrypcji natywnej. Jednak wraz z tym zmniejszył się również wskaźnik CTR.

O czym to świadczy? Baza stale rośnie dzięki subskrypcji dwoma kliknięciami, ale nie tak szybko, jak w przypadku korzystania z okna usługi przeglądarki. Niemniej jednak subskrybenci w pierwszym przypadku są bardziej lojalni, co wpływa na klikalność powiadomień.

Podsumowania

 • Minusy innowacji od Google. Utrzymując ten sam model gromadzenia bazy subskrybentów (wyświetlanie natywnego okna w pierwszych sekundach odwiedzania strony internetowej lub witryny), istnieje duże prawdopodobieństwo, że czytelnicy nie otrzymają propozycji subskrypcji. W związku z tym zgromadzenie bazy stanie się trudne lub niemożliwe.
 • Plusycichego trybu”. Wzrośnie lojalność i zaufanie użytkowników do technologii. Po zainstalowaniu personalizowanego widżetu subskrypcji tempo powiększenia bazy danych spadnie, ale jednocześnie baza danych zostanie uzupełniona przez naprawdę zainteresowanych użytkowników. Audytorium stanie się bardziej komunikatywne i stabilne.
 • Korzyści dla klientów Gravitec.net. Baza będzie oczyszczona z „przypadkowych” subskrybentów, koszt wysyłek będzie stabilny, a komunikatywność z lojalnymi odbiorcami wzrośnie. Ponadto prognozowany jest wzrost CTR kampanii push. Z kolei świadome przejścia z powiadomień push na stronę zwiększy pozycję strony w wyszukiwarkach ze względu na jakość ruchu.
 • Dlaczego Gravitec.net. Zespół Gravitec.net szybko i skutecznie reaguje na zmiany rynku. Przez lata pracy z technologią testowaliśmy i eksperymentalnie sprawdziliśmy działania różnych podejść do wysyłek. Fachowość, doświadczenie, a także jakość naszych opracowań gwarantują wysoką wydajność kanału push w przyszłości. Charakterystyczną cechą usługi jest spersonalizowane podejście do monitorowania każdego klienta, analizy wskaźników jego wydajności i sporządzenia planu skutecznego wykorzystania wszystkich funkcji w odniesieniu do specyfiki działalności naszego klienta.

Jeśli nadal masz pytania dotyczące technologii lub uruchamiania kampanii push, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.