Nemáte přístup na internet.

Prohlížíte si staženou kopii webu.

Za účelem plnohodnotného fungování se připojte k síti.

Kalkulačka – výpočet efektivity push oznámení

Kalkulačka

Přípustná hodnota – celé číslo větší než 0

To je ukazatel všeobecné návštěvnosti vašich webových stránek NEUNIKÁTNÍMI uživateli měsíčně, tj. jsou započítávány jak jednorázové, tak i opakované návštěvy z jedné IP adresy.

Údaje o návštěvnosti je možná najít z veřejných zdrojů, např. na webové stránce služby www.similarweb.com

Na základě dat o návštěvnosti vypočítá kalkulačka Gravitec.net základní údaje efektivity kanálu push oznámení pro vaše webové stránky.

Průměrný koeficient konverze odběratelů push oznámení činí 0,5 % – 9,0 % neunikátních návštěv vašich webových stránek.

Konverze se nezdají být vysoké, vždyť je to jen 0,5 % – 9,0 % z opakovaných návštěvníků, kteří souhlasili se zasíláním oznámení z webu. Push oznámení pracují právě s touto částí návštěvníků.

vyplňte pro obdržení slevy
Zadejte adresu vaší webové stránky

Uveďte, prosím, adresu vaší webové stránky.

Co je webová adresa stránek?

Adresa může začínat písmeny «www.». Dále je v řádku adresy uvedeno jméno webové stránky (např. «google», «gravitec» atd.). Po názvu je uvedeno rozšíření webové stránky, které znamená zemi, nebo typ webové stránky. Např., je-li rozšíření «.ru» – jedná se o Rusko, «.ua» – Ukrajina; rozšíření «.com» se používá u mezinárodních webových stránek a «.org» – pro neobchodní organizace atd. Desítky různých rozšíření ukazují na jednu nebo druhou charakteristiku webových stránek.

Specialisté Gravitec.net provedou podrobnou analýzu vašich webových stránek z hlediska jejich úspěšnosti jako kanálu pro push oznámení.

Ta nám nakonec pomůže vytvořit předpoklad:

 • nárůstu vaší databáze push odběratelů;
 • počtu oznámení, které můžete odesílat svým odběratelům za účelem vytváření databáze;
 • počtu příchozích na váš web poté, co rozešlete push oznámení;
 • průměrného měsíčního nárůstu návštěvnosti při pravidelném push rozesílání atd.;
 • průměrné ziskovosti kanálu push oznámení, vycházeje z údajů o konverzi na nákup a ziskovosti na jednoho kupujícího.

Ukazatel konverze odběratelů push oznámení závisí na splnění doporučení specialistů Gravitec.net a na správném používání nástroje na vašich webových stránkách.

Např:

 • Konverze závisí na protokolu vašich webových stránek, HTTP/ HTTPS (konverze odběratelů na https stránkách je v průměru 5–7krát vyšší než na http stránkách);
 • Za účelem nárůstu konverzí je důležitá loajalita vašich návštěvníků (čím větší je loajalita návštěvníků k obsahu stránek, tím vyšší bude ukazatel konverze odběrů push oznámení);
 • Konverzi značně ovlivňuje i způsob poskytování souhlasu (nejlepšího ukazatele je možné dosáhnout za použití nativního/systematizovaného způsobu odběru ve vyhledávači).
Konverze odběrů
HTTP
HTTPS
Minimální
0,5%-1,0%
1,0%-3,0%
Normální
1,0%-1,5%
3,0%-5,0%
Maximální
1,5 %-2,0%
5,0%-7,0%

Přípustná hodnota – celé číslo větší než 0

Frekvence rozesílání push oznámení odběratelům.

Ovlivňuje loajalitu návštěvníků k push oznámení, výsledky každého jednotlivého odeslání a celkové ukazatele efektivity tohoto nástroje. Závisí na tématech oznámení, ale i na trhu, na kterém společnost pracuje.

Při méně častých, nepravidelných rozesíláních bude efektivita push kanálu minimální. Oproti tomu je při častém zasílání možné vyprovokovat vysoké procento zrušených odběrů.

Je důležité stanovit optimální frekvenci, s níž jsou návštěvníci vašeho webu ochotni kladně reagovat na vaše rozesílání. Samozřejmě nemůžeme zapomínat na to, že tematika a obsah push oznámení musí být pro vaše odběratele zajímavými.

Přípustná hodnota 0–100

CTR (z anglického click-through rate – ukazatel proklikovosti) – nejdůležitější měření v internetovém marketingu. Stanovuje se jako poměr počtu kliků na push oznámení a celkového počtu oznámení k celkovému počtu oznámení dodaných odběratelům. Ukazatel CTR se měří v procentech.

Ukazatel závisí na správném použití marketingového komunikačního kanálu. Doporučení specialistů Gravitec.net založená na statistických závěrech práce s více než 3500 webovými stránkami pomohou zvýšit koeficient CTR vašich webových stránek.

Ukazatel CTR zejména ovlivňují:

 • Atraktivita push oznámení (ikonka, záhlaví, užitečný/zajímavý/důležitý obsah atd.);
 • Doplňkové interaktivní prvky «push zprávy» (velký obrázek – 360 х 240 a jedna nebo dvě ikonky, z nichž bude každá spojena s vlastním odkazem);
 • Doba zobrazení oznámení (doba, v průběhu které bude push oznámení svítit na monitoru odběratele). Zvyšuje pravděpodobnost toho, že odběratel uvidí oznámení a přejde na webovou stránku.

Ponechte pole prázdné nebo vložte hodnotu 0–100

Úroveň konverzí (conversion rate) je procentuální poměr návštěvníků obchodu (nebo webu), kteří nakoupili nebo provedli jiný cílový úkon, k celkovému počtu návštěvníků, kteří přišli na webovou stránku na základě push oznámení.

Konverze na nákup je ukazatelem loajality vašich odběratelů a ukazatelem obchodní efektivity vašeho rozesílání. Zejména závisí na hodnotě vaší obchodní nabídky a včasném zaslání vašim odběratelům.

Výběr správných parametrů push rozesílání může podstatně zvýšit efektivitu vašich marketingových kampaní.

Ponechte pole prázdné nebo vložte hodnotu větší než 0

Parametr, který dovoluje vypočítat dodatečný zisk, který můžete získat při správném používání služby.

Push oznámení je efektivním nástrojem Cross-sell a Up-sell.

Pomocí funkčního REST API můžete:

 • Segmentovat svoji databázi a rozesílat svým odběratelům jen relevantní oznámení;
 • Nastavovat trigerové rozesílání oznámení o událostech, úkonech odběratele na stránkách (např. po provedení nákupu nabízet osobní slevu na další nákup atd.);
 • Odesílat osobní push oznámení odběrateli a stimulujete ho tím k provedení cílového úkonu atd.